SCHOOLJAAR 2017 - 2018

Hieronder treft u de notulen van de vergaderingen van de oudervereniging aan van zowel het huidige als het voorgaande schooljaar.

Schooljaar 2016 - 2017


Notulen OV vergadering 20170220.pdf

Notulen OV vergadering 20170117.pdf

Notulen OV vergadering 20161114.pdf

Notulen ALV Oudervereniging de Peppel 20161020.pdf

Notulen OV vergadering 20160921.pdf

Kalender

16 oktober -  Herfstvakantie
01 november -  GMR vergadering
03 november -  Studiedag groepen 1 t/m 4
05 november -  Juf Wina is jarig

Uit het fotoalbum

FullSizeRender_6 FullSizeRender_4
FullSizeRender_5 FullSizeRender_3