Hans Harts (vooorzitter en penningmeester, personeelsgeleding)


 Mijn naam is Hans Harts. Ik woon in Nijmegen en we hebben twee dochters, Emma, 18jaar en Julie, 16 jaar. Werk vanaf 1990 op de Peppel. Momenteel werk ik vier dagen bij de Pelikanen (niveau 6). Onderwijs is altijd in beweging. Geen jaar is hetzelfde. Ik interesseer me dan ook voor schoolse- en bovenschoolse zaken. Samen met ouders in de MR praten over ontwikkelingen geeft vaak weer nieuwe inzichten.                                                                                                 

 Marijke Cornelissen (personeelsgelding GMR, personeelsgeleding)


Mijn naam is Marijke Cornelissen.
Ik ben vanaf 2001 werkzaam op de Peppel.
Ik ben drie dagen per week werkzaam als stamgroepleerkracht van een bovenbouwgroep.
Waarom heb ik zitting genomen in de MR?
Ik vind het leuk om behalve op groepsniveau, samen met ouders, mee te denken over het beleid op de Peppel. 
Samen kunnen we dan een bijdrage leveren aan diverse ontwikkelingen, zowel op onze eigen school als bovenschools.
Als teamlid van de Peppel probeer ik zoveel mogelijk mijn collega's te vertegenwoordigen als dit nodig is. Tevens vertegenwoordig ik de teamgeleding van de MR in de GMR, waarin alle scholen van Stichting Oeverwal vertegenwoordigd zijn.

 Nimke de Bruyne (personeelsgeleding)

Informatie wordt later toegevoegd.

 Fleur Janssen van Thiel (personeelsgeleding)

Informatie wordt later toegevoegd.

 Renske Sanders- Dijkstra (oudergeleding)

 Mijn naam is Renske Dijkstra. Ik      ben moeder  van Teun Sanders (IJsberen),  Krijn Sanders (Condors) en Anna Sanders (Voortgezet Onderwijs). Ik werk als zelfstandig coach, trainer en adviseur, vooral in het onderwijs. Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Peppel. Als lid van de oudergeleding zie ik het als  mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken.

       

 Kees Schetters (oudergeleding)

Informatie wordt later toegevoegd.

 Barbara de Barbason (oudergeleding)

Informatie wordt later toegevoegd.     


           

 Bert Jan Wezeman (oudergeleding)

 Mijn naam is Bert Jan Wezeman. Ik ben vader van Eliza (de Vlinders) en Tiemo 
(2 jaar). Ik werk als consultant bij Canon. In mijn functie werk ik samen met een sales collega aan de verkoop van software op het gebied van gepersonaliseerde klantencommunicatie. Als vader vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kinderen. Door lid te zijn van de oudergeleding van de MR kan ik hieraan bijdragen en tegelijkertijd meedenken over het beleid op de Peppel. In mijn rol als MR lid zal ik de belangen van de ouders inbrengen en bewaken.

 

Kalender

Er is een fout opgetreden. Fout: Events is op dit moment niet beschikbaar.

Uit het fotoalbum

Er is een fout opgetreden. Fout: SimpleGallery Random is op dit moment niet beschikbaar.