Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier gekozen uit en door het personeel en vier gekozen uit en door de ouders/voogden/verzorgers van de op de Peppel ingeschreven leerlingen. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur).
Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 
 
Vergaderdata schooljaar 2016 - 2017: 
dinsdag 20 sept.                    woensdag 22 feb.                 
maandag 3 okt. maandag 10 april
dinsdag 10 jan.  dinsdag 8 juni
woensdag 8 feb..  donderdag 29 juni

 Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2015 - 2016:

Ouders :                              

 Leerkrachten :                         
Hanny Dijkstra Hans Harts (voorzitter en penningmeester)                        
Kees Schetters Marijke Cornelissen (personeelsgeleding GMR)
Renske Sanders-Dijkstra Nimke de Bruyne
vacature Fleur Janssen van Thiel

Uit het fotoalbum

DSC_1485 (2) DSC_1462
DSC_1478 (2) DSC_1457 (2)