Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vanaf het schooljaar '07-'08 dienen scholen formeel de aansluiting te verzorgen met de BSO (buitenschoolse opvang). Dit betekent niet dat de school die opvang zélf hoeft te regelen. Naar aanleiding van een behoeftepeiling onder de ouders van al onze scholen heeft Stichting Oeverwal een samenwerkingsmodel ontwikkeld en is een convenant gesloten tussen Oeverwal en “GO for Kids”, de grootste geregistreerde organisatie voor BSO in Beuningen. In het convenant is sprake van een inspanningverplichting voor de BSO-organisatie om de opvang zo snel en zo goed mogelijk te regelen. Desondanks is het mogelijk dat gevraagde opvang niet meteen kan ingaan, omdat er te weinig kinderen zijn aangemeld of omdat er een wachtlijst is of omdat er op dat moment geen gastouder beschikbaar is of…..
Kortom, er kunnen diverse legitieme redenen zijn waardoor het aanbod niet direct past op de vraag. De dienstverlening van de verschillende organisaties voor BSO ziet er als volgt uit:
In de plaats Beuningen wordt voor alle scholen voor- en naschoolse opvang verzorgd door GO for Kids of Gastouderopvang BOB.
Hier kan gebruik van gemaakt worden voor:
voor- en naschoolse opvang; vakantieopvang; schoolvrije dagen; afwijkend schoolrooster (in verband met een sportdag, feestdag etc.)

Voor meer informatie kunt u terecht bij “GO for Kids”, telefoon 024 – 6779526, www.goforkids.nl, info@goforkids.nl, of bij Gastouderbureau BOB, telefoon 024 6752319, www.gastouderbureaubob.nl, gastouderbureaubob@hetnet.nl.

Kalender

17 juli -  Zomervakantie
29 augustus -  Juf Janneke is jarig
05 september -  Schoolfotograaf
06 september -  Peprepper komt digitaal uit

Uit het fotoalbum

FullSizeRender_6 FullSizeRender_5