Rapport- en facultatieve oudergesprekken

Elk jaar worden er vier avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Op twee hiervan verwachten wij alle ouders. Hiervoor krijgt iedereen een aparte uitnodiging. In de kleutergroepen spreekt u altijd met de stamgroepleerkracht(en). Vanaf groep 3 voert u het eerste gesprek met de niveauleerkracht(en), het tweede met de stamgroepleerkracht(en). De andere twee data zijn ingeroosterd als “mogelijke” gespreksdata. Dat wil zeggen, dat de ouder of de leerkracht het initiatief neemt voor een gesprek. 

Op vrijdag 10 februari krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 een rapport mee naar huis. Op dinsdag 11 juli krijgen alle leerlingen een rapport mee. 

I.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs volgen de leerlingen vanaf eind groep 7 een ander traject, waarover u per brief wordt geïnformeerd.

Onze school heeft twee interne begeleiders, dit zijn Leonieke de Boer voor de groepen 1/4 en Lidy Maaskamp voor de groepen 5 t/m 8. Dit is een persoon die d.m.v. leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen mede volgt. In sommige gevallen is de interne begeleider ook bij de oudergesprekken aanwezig. In dringende gevallen kan vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip worden overlegd dan op de hierboven genoemde avonden.

Soort gesprek

 

1 /2

3-6

7

8

                                                                              

Facultatief gesprek

okt

 

11-10

11-10

11-10

Gesprek met stamgroepleerkracht

okt

11-10
en
17-10

 

 

 

Gesprek met niveauleerkracht

nov

 

24-11 en
29-11

24-11  en
29-11

 

 Facultatief gesprek  dec  13-12      

Definitief adviesgesprek

jan

 

 

 

17-01
en
18-01

Gesprek met stamgroepleerkracht

febr

07-02
en 
13-02

 

 

 

Rapportgesprek met stamgroepleerkracht

febr

 

07-02 en
09-02

07-02 en 
 09-02

 

Facultatief gesprek

april

11-04

06-04

06-04

06-04

Voorlopig advies

juni

 

 

22-06  en
27-06

 

Kalender

17 juli -  Zomervakantie
29 augustus -  Juf Janneke is jarig
05 september -  Schoolfotograaf
06 september -  Peprepper komt digitaal uit

Uit het fotoalbum

FullSizeRender_6 FullSizeRender_5