Rapport- en facultatieve oudergesprekken

Elk jaar worden er vier avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Op twee hiervan verwachten wij alle ouders. Hiervoor krijgt iedereen een aparte uitnodiging. In de kleutergroepen spreekt u altijd met de stamgroepleerkracht(en). Vanaf groep 3 voert u het eerste gesprek met de niveauleerkracht(en), het tweede met de stamgroepleerkracht(en). De andere twee data zijn ingeroosterd als “mogelijke” gespreksdata. Dat wil zeggen, dat de ouder of de leerkracht het initiatief neemt voor een gesprek. 

Op donderdag 8 februari krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 een rapport mee naar huis. Op dinsdag 3 juli krijgen alle leerlingen een rapport mee. 

I.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs volgen de leerlingen vanaf eind groep 7 een ander traject, waarover u per brief wordt geïnformeerd.

Onze school heeft twee interne begeleiders, dit zijn Leonieke de Boer voor de stamgroepen 1 t/m 6 en Lidy Maaskamp voor de stamniveaugroepen 7-8. Dit is een persoon die d.m.v. leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen mede volgt. In sommige gevallen is de interne begeleider ook bij de oudergesprekken aanwezig. In dringende gevallen kan vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip worden overlegd dan op de hierboven genoemde avonden.

Soort gesprek

 

1 /2

3-6

7

8

                                                                              

Facultatief gesprek

okt

 

woe 4-10

woe 4-10

woe 4-10

Gesprek met stamgroepleerkracht

okt

woe
4-10
en
di
10-10

 

 

 

Gesprek met niveauleerkracht

nov

 

di
21-11 en
ma
27-11

di
21-11  en
ma
27-11

 

 Facultatief gesprek  dec

ma       11-12

     

Definitief adviesgesprek

jan

 

 

 

woe
10-01
en
ma
15-01

Gesprek met stamgroepleerkracht

febr

di
30-01
en 
ma
05-02
       

 

 

 

Rapportgesprek met stamgroepleerkracht

febr

 

do
01-02 en
woe
07-02

do
01-02 en 
woe
07-02

 

Facultatief gesprek

april

do
12-04

do
12-04

do
12-04

do
12-04

Voorlopig advies

juni

 

 

woe 20-06  en
ma 25-06

 

Uit het fotoalbum

DSC_1485 (2) DSC_1478 (2)