FEESTELIJKE ACTIVITEITEN

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste feestelijke activiteiten. De omschrijving erbij is zeer beknopt. U ontvangt iedere keer ruim vóór de activiteit een digitale brief waarin alle belangrijke zaken uitvoerig staan beschreven.   
 
VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN
leerkracht jarig     gevierd  leerkracht  jarig    gevierd

 Nimke
(Krekels)

14 aug 

 13 sept

 Wina
(Krekels)

 5 nov  13 sept

 Ingrid
(Vlinders)

26 dec

22juni           

 Marjan
(Vlinders)

17 feb 22 juni

 Fleur
(1000-Poten)

26 juni  13 juni

 Ilse
(1000-Poten)

 22 mrt  13 juni

 Janneke
(Pinguïns)

29 aug

 16 mei

Wilfried
(Pinguïns)

 16 jan  16 mei

 Leonieke
(Ijsberen)

26 mrt  16 mei

 Marlou
(Ijsberen)

 27 juli  16 mei

 Angelique
(Dolfijnen)

25 mei  16 mei

 Renate
(Dolfijnen)

15 april  16 mei

 Hans
(Pelikanen)

22 nov  30 mei

Tonny
(Pelikanen)

25 mei  30 mei

 Nicole
(Uilen)

21 sep

 30 mei

 Edith
(Uilen)

1 juli  30 mei

 Marijke(Adelaars)

 6 dec  27 juni

 Ria
(Adelaars)

 16 aug  27 juni

 Michael
(Condors)

26 juli  27 juni

 Tonny
(Condors)

25 mei  27 juni

 Lisette
(Haviken)

 27 mei  27 juni  Tonny  25 mei  27 juni
 Lidy

6 mrt

 nvt  Bart 5  apr  nvt
 Henk

12 nov

 nvt  Brigitte  1 nov  nvt
 Netty

16 feb

nvt      

 

SPORTDAG/SPELDAG

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt dit jaar een speldag georganiseerd tijdens de Koningsspelen op donderdag 26 april. Voor de groepen 5 t/m 8 is er op dezelfde dag een sportdag en een lunch op school. Voor hen is er op deze dag, donderdag 26 april een continurooster.

 

SINTERKLAAS

De Sint komt op dinsdag 5 december op bezoek bij de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 maken surprises. In verband met pakjesavond start de school op woensdag 6 december om 10.00 uur.

 

KERSTMIS

We hebben dit jaar een kerstactiviteit op donderdagavond 21 december. De kinderen worden vroeg in de avond op school verwacht. Op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.

STAMGROEPAVONDEN

Eenmaal per jaar organiseert de stamgroep een viering voor alle eigen ouders. Ieder kind mag voor deze avond twee volwassenen uitnodigen. Het is zeker niet de bedoeling dat er broertjes of zusjes meekomen.
Na de stamgroepavond hebben kinderen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid om hun ouders al het gemaakte werk van de afgelopen tijd te laten zien.
 groep leerkracht  datum    groep  leerkracht  datum 

 1/2 
krekels

Nimke
Wina

maandag 12 mrt

   5/6 uilen

Edith Nicole

maandag 26 mrt
 1/2 duizendpoten

Fleur
Ilse

donderdag 15 mrt

   5/6 pelikanen Hans
Tonny

donderdag
29 mrt
           

 1/2
vlinders

Ingrid
Marjan 

dinsdag 13 mrt

  7/8 adelaars Marijke  Ria

dinsdag
10 okt

 3/4
pinguïns

Janneke
Wilfried
dinsdag 20 mrt    7/8 condors

Michael
Tonny

woensdag 11 okt

 3/4 ijsberen Marlou
Leonieke 

donderdag 22 mrt

   7/9 haviken

Lisette
Tonny

donderdag 12 okt

 3/4
dolfijnen

Angelique
Lisette

maandag 19 mrt        

 

CARNAVAL

Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan tot 12.00 uur naar school. De kinderen van 5 t/m 8 hebben een continurooster en gaan om 14.00 uur naar huis. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen (liefst niet in kleding die agressie kan oproepen).

 

PASEN

Op vrijdagmorgen 30 maart, na de ochtendpauze, wordt Pasen gevierd. Let op: Vrijdag 30 maart is een gewone schooldag.

 

DOORSCHUIFMORGEN

Op woensdag 4 juli zullen alle kinderen een gedeelte van de ochtend in de nieuwe stamgroep zijn.

 

JAARSLUITING

Onze laatste schooldag is dit jaar op 6 juli. Het schooljaar sluiten we af met een eindviering. Tevens is er in de ochtend in de speelzaal koffie/thee met een traktatie voor alle hulpouders.

 

Voor alle kinderen begint op vrijdagmiddag 6 juli om 12.00 uur de zomervakantie. 

 

SCHOOLKAMP EN AFSCHEIDSAVOND

De leerlingen van de groepen 7/8 gaan dit schooljaar op kamp. Elk kamp heeft een thema. Rond dit thema vinden een groot aantal spelactiviteiten plaats. In het kamp zitten altijd twee overnachtingen. 
We proberen er ieder jaar weer een onvergetelijk kamp van te maken. De kosten worden ieder jaar zo laag mogelijk gehouden. Naast het bedrag dat de OV bijdraagt aan het kamp wordt ook aan de ouders een bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan in één keer worden betaald of er kan worden gespaard.
Dit schooljaar vinden de kampen op de volgende dagen plaats:
maandag 16 t/m woensdag 18 april: de Adelaars
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 april: de Haviken
Maandag 23 t/m woensdag 25 april: de Condors

Ieder schooljaar nemen we uitgebreid afscheid van onze schoolverlaters. Het afscheid wordt afgesloten met een gezamenlijke viering waarbij de ouders/verzorgers van de schoolverlaters, de schoolverlaters zelf en het gehele team aanwezig zijn. De betrokken ouders/verzorgers ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. Dit schooljaar zijn de afscheidsdagen voor onze schoolverlaters op maandag 2 en dinsdag 3 juli. De afscheidsavond is op dinsdagavond 3 juli.

Uit het fotoalbum

DSC_1485 (2) DSC_1478 (2)