FEESTELIJKE ACTIVITEITEN

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste feestelijke activiteiten. De omschrijving erbij is zeer beknopt. U ontvangt vóór de activiteit een brief waarin alle belangrijke zaken uitvoerig staan beschreven.   
 

 

VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN
leerkracht jarig     gevierd  leerkracht  jarig    gevierd

 Nimke
(Krekels)

14 aug 

 14 sept

 Wina
(Krekels)

 5 nov  14 sept

 Ingrid
(Vlinders)

26 dec

28juni           

 Marjan
(Vlinders)

17 feb 28 juni

 Brigitte
(Duizendpoten)

9 mrt  22 feb

 Miriam(Duizendpoten)

 25 febr  22 feb

 Janneke
(Pinguïns)

29 aug

 19 april

Wilfried
(Pinguïns)

 16 jan  19 april

 Leonieke(Ijsberen)

26 mrt  19 april

 Marlou
(Ijsberen)

 27 juli  19 april

 Angelique(Dolfijnen)

25 mei  19 april

 Lisette
(Dolfijnen)

27 mei  19 april

 Hans
(Pelikanen)

22 nov  24 mei

Tonny
(Pelikanen)

25 mei  24 mei

 Nicole
(Uilen)

21 sep

 24 mei

 Edith
(Uilen)

1 juli  24 mei

 Marijke(Adelaars)

 6 dec  7 juni

 Ria
(Adelaars)

 16 aug  7 juni

 Michael
(Condors)

26 juli  7 juni

 Tonny
(Condors)

25 mei  7 juni
 Lidy

6 mrt

 nvt  Bart 5  apr  nvt
 Henk

12 nov

 nvt  Brigitte vd S  1 nov  nvt
 Netty

16 feb

nvt      

 

 

SPORTDAG/SPELDAG

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt dit jaar een speldag georganiseerd tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april. Voor de groepen 5 t/m 8 is er op dezelfde dag een sportdag en een lunch op school. Voor hen is er op deze dag, vrijdag 21 april een continurooster.

 

 

SINTERKLAAS

De Sint komt op maandag 5 december op bezoek bij de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 maken surprises.

 

 

KERSTMIS

We hebben dit jaar een kerstactiviteit op donderdagavond 22 december. De kinderen worden vroeg in de avond op school verwacht. Op vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.

STAMGROEPAVONDEN

Eenmaal per jaar organiseert de stamgroep een viering voor alle eigen ouders. Ieder kind mag voor deze avond twee volwassenen uitnodigen. Het is zeker niet de bedoeling dat er broertjes of zusjes meekomen.
Na de stamgroepavond hebben kinderen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid om hun ouders al het gemaakte werk van de afgelopen tijd te laten zien.
 groep leerkracht  datum    groep  leerkracht  datum 

 1/2 
krekels

Nimke
Wina

dinsdag
21 mrt

   5/6 uilen

Edith Nicole

donderdag 20 april
 1/2 duizendpoten Brigitte
Miriam

woensdag
15 mrt

   5/6 pelikanen Hans
Tonny

dinsdag
18 april

 1/2
vlinders

Ingrid
Marjan 

maandag
20 mrt

  7/8 adelaars Marijke  Ria

dinsdag
15 nov

 3/4
pinguïns

Janneke
Wilfried
donderdag 30 mrt    7/8 condors

Michael
Tonny

maandag
14 nov

 3/4 ijsberen Marlou
Leonieke 
dinsdag 28 mrt    

 3/4
dolfijnen

Angelique
Lisette

maandag 27 mrt        

 

 

CARNAVAL

Op vrijdag 24 februari vieren we carnaval. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan tot 12.00 uur naar school. De kinderen van 5 t/m 8 hebben een continurooster en gaan om 14.00 uur naar huis. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen (liefst niet in kleding die agressie kan oproepen).

 

 

PASEN

Op donderdag 13 april  wordt ‘s middags Pasen gevierd.

 

 

DOORSCHUIFMORGEN

Op woensdag 12 juli zullen alle kinderen een gedeelte van de ochtend in de nieuwe stamgroep zijn.

 

 

JAARSLUITING

Onze laatste schooldag is dit jaar op 14 juli. Het schooljaar sluiten we af met een viering. Alle kinderen zijn op deze dag ‘s middags vrij.

 

 

SCHOOLKAMP EN AFSCHEIDSAVOND

De leerlingen van de groepen 7/8 gaan dit schooljaar op kamp. Elk kamp heeft een thema. Rond dit thema vinden een groot aantal spelactiviteiten plaats. In het kamp zitten altijd twee overnachtingen. 
We proberen er ieder jaar weer een onvergetelijk kamp van te maken. De kosten worden ieder jaar zo laag mogelijk gehouden. Naast het bedrag dat de OV bijdraagt aan het kamp wordt ook aan de ouders een bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan in één keer worden betaald of er kan worden gespaard.
Dit schooljaar vinden de kampen op de volgende dagen plaats:
maandag 8 t/m woensdag 10 mei: de Adelaars
Woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei: de Condors

Ieder schooljaar nemen we uitgebreid afscheid van onze schoolverlaters. Het afscheid wordt afgesloten met een gezamenlijke viering waarbij de ouders/verzorgers van de schoolverlaters, de schoolverlaters zelf en het gehele team aanwezig zijn. De betrokken ouders/verzorgers ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

LUSTRUMWEEK

Dit schooljaar bestaat onze school 30 jaar. Dit heuglijke feit gaan we vanzelfsprekend vieren. Van dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni zal er een afwisselend feestprogramma voor de kinderen en de ouders/verzorgers zijn. Lopende het schooljaar zult u over de lustrumweek nader geïnformeerd worden. In ieder geval zal de traditionele musical weer onderdeel uitmaken van het programma.

Kalender

17 juli -  Zomervakantie
16 augustus -  Juf Ria is jarig.
29 augustus -  Juf Janneke is jarig
05 september -  Schoolfotograaf

Uit het fotoalbum

FullSizeRender_6 FullSizeRender_5