Externe contacten

Schooladviesdienst
Onze hulpverlener heet Vera Gallé. Drie keer per jaar houdt zij consultatiegesprekken. Als uw kind tijdens deze consultatie wordt besproken is daar altijd eerst overleg met u over geweest.

Logopediste
Iedere vrijdagmorgen is Kim Strik bij ons op school. Zij is logopediste van de Schoollogopedische dienst Maas & Waal. De schoollogopediste screent alle oudste kleuters en onderzoekt ook leerlingen uit andere groepen op verzoek leerkracht en ouders. Leerlingen die logopedische begeleiding nodig hebben worden verwezen naar een logopedische praktijk.

Schoolarts
Marianne Pieper is onze schoolarts. Zij onderzoekt de oudste kleuters en alle leerlingen van groep 7. Warden Wolfert is de verpleegkundige. Voor deze onderzoeken krijgt u een uitnodiging. U moet dan samen met uw kind naar de dependance van de GG & GD, telefoon 024-6775142.

Maatschappelijk werk
Iedere donderdag houdt onze maatschappelijk werkster, Els van Efferink, consultatie. U kunt bij haar terecht voor opvoedingsvragen en hulp op sociaal-emotioneel gebied. Als u een afspraak met haar wilt maken, geeft u dat dan even door aan Lidy Maaskamp.

Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
De contactpersoon vanuit school is Lidy Maaskamp. De externe vertrouwenspersoon van stichting Oeverwal is Mariska Lasage, tel. 024-3297239.

Kalender

17 juli -  Zomervakantie
29 augustus -  Juf Janneke is jarig
05 september -  Schoolfotograaf
06 september -  Peprepper komt digitaal uit

Uit het fotoalbum

FullSizeRender_6 FullSizeRender_5